standardowy a_plus a_plus_plus kontrast

Prace dyplomowe

Uwaga absolwenci!

Informujemy, że Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Wniosek należy złożyc w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Pliki do pobrania dla Wydziału Nauk Społecznych

home print
putw podyplomowe lcci kariery absolwent wyprawa projekt

bip