standardowy a_plus a_plus_plus kontrast

Prace dyplomowe

Uwaga absolwenci!

Informujemy, że Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Wniosek należy złożyc w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Pliki do pobrania dla Wydziału Nauk Społecznych

home print
erasmus putw podyplomowe lcci kariery absolwent wyprawa projekt

Sonda

Czy chciałbyś pojechać na wymianę zagraniczną w czasie studiów?


bip